Gönderen: tkececi | 2011/03/15

İlginizi çekecek bazı akademik istatistikler..


Türkiye Adresli Yayın Sayısı, Web of Science´ a giren Türk Dergileri.

Türkiye Adresli Toplam Yayın Sayısı*

Yıl
Yayın Sayısı**
2000 6.976
2001 8.378
2002 10.805
2003 13.151
2004 16.230
2005 17.410
2006 20.002
2007 23.978
2008 24.575
2009 26.042
Toplam
168.547

*: Yayın yılı esas alınmaktadır.
**: Tüm doküman tiplerini kapsamaktadır.

Kaynak: ISI-Web of Science
Güncelleme Eylül 2010

Türkiye Adresli Makale Sayısı*

Yıl
Makale Sayısı
2000 4.960
2001 6.112
2002 8.280
2003 9.709
2004 11.910
2005 13.136
2006 13.919
2007 16.743
2008 18.175
2009 20.321
Toplam 123.265
Türkiye Adresli En Çok Atıf Yapılan İlk 10 Yayın (2009)*
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Dergi Adı Yazar adı Atıf Sayısı
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
2009, VL 360: 14 P:1395-1407
Fellstrom, BC
Jardine, AG
Schmieder, RE
….
129
CARBON
2009,VL47 (1),
P145-152
Yang, D
Velamakanni, A
Bozoklu, G
…..
45
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES
2009, VL 1 IS: 1-2
P85-101
Demirbas, A 44
GASTROENTEROLOGY
2009,VL136 (2),
P486-495
Liaw, YF
Gane, E
Leung, N
…..
41
NATURE GENETICS
2009, VL 41(3)
P354-358
Topaloglu, AK
Reimann, F
Guclu, M
…..
40
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
2009, VL 50(1)
P14-34
Demirbas, A 40
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES
2009, VL 1(3-4)
P183-197
Demirbas, A 38
NATURE MEDICINE
2009,VL 15(3)
P306-312
Svensson, L
Howarth, K
McDowall, A
…..
36
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES
2009, VL 1(3-4)
P157-170
Kecebas, A
Alkan, MA
35
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES
2009, VL 1(1-2)
P1
Kurnaz, MA
Calik, M
33

*: Yayın yılı esas alınmaktadır.

Kaynak: ISI Web of Science (Temmuz 2010)
(Tüm doküman tipleri taranmıştır.)

ISI Web of Science (WoS)’da İndekslenen Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler ve Yayın ve Atıf Sayıları
No Dergi Adı
ISSN
E-ISSN Veri
Tabanı
Toplam Yayın
Sayısı
Toplam Atıf
Sayısı
Atıf Ort.*
1 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 1017-995X SCIE 177 26 0,14
2 Adalya 1301-2746 AHCI 81 27 0,33
3 Amme İdaresi Dergisi 1300-1795 SSCI 78 5 0,06
4 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1300-0861 SCIE 148 19 0,12
5 Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology 1302-8723 SCIE 625 257 0,41
6 Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry 1302-6631 SCIE 102 3 0,02
7 Belleten 0041-4255 SSCI
8 Bilig 1301-0549 SSCI 100 1 0,01
9 Diagnostic and Interventional Radiology 1305-3825 1305-3612 SCIE 175 127 0,72
10 Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research 1302-597X SSCI 173 2 0,01
11 Eğitim ve Bilim-Education and Science 1300-1337 SSCI 139 7 0,05
12 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi-Joint Diseases and Related Surgery 1305-8282 SCIE 80 13 0,16
13 Ekoloji 1300-1361 SCIE 134 32 0,23
14 Energy Education Science and Technology Part A – Energy Science and Research 1308-772X SCIE 38 194 5,10
15 Energy Education Science and Technology Part B – Social and Educational Studies 1308-7711 SCIE 24 121 5,04
16 Experimental and Clinical Transplantation 1304-0855 SCIE 139 78 0,56
17 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 1303-5010 SCIE 74 11 0,14
18 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education 1300-5340 SSCI 168 8 0,04
19 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology 1300-3615 SCIE 48 6 0,12
20 İktisat İşletme ve Finans 1300-610X SSCI 62 3 0,04
21 Journal of International Advanced Otology (E.A. Mediterranean Journal of Otology) 1308-7649 SCIE 168 7 0,04
22 Journal of Neurological Sciences-Turkish 1302-1664 1302-1664 SCIE 133 5 0,03
23 Journal of Sports Science and Medicine 1303-2968 SCIE 542 719 1,32
24 Journal of the Entomological Research Society 1302-0250 SCIE 40 8 0,20
25 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 1304-4915 SCIE 184 12 0,06
26 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1300-6045 SCIE 277 78 0,28
27 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1017-7833 SCIE 103 19 0,18
28 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1303-0485 SSCI 132 10 0,07
29 Mathematical & Computational  Applications 1300-686X SCIE 16 1 0,06
30 METU Journal of the Faculty of Architecture 0258-5316 AHCI 81 2 0,02
31 Mikrobiyoloji Bulteni 0374-9096 SCIE 289 90 0,31
32 Milli Folklor 1300-3984 AHCI 206 5 0,02
33 NeuroQuantology 1303-5150 1303-5150 SCIE 107 37 0,34
34 New Perspectives on Turkey 1305-3299 SSCI 55 3 0,05
35 Nobel Medicus 1305-2381 SCIE 98 2 0,02
36 Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry 1300-0667 SCIE 48 0 0
37 OLBA 1301-7667 AHCI 17 1 0,05
38 Records of Natural Products 1307-6167 SCIE 41 3 0,07
39 Tarım Bilimleri Dergisi 1300-7580 SCIE 88 5 0,05
40 Teknik Dergi 1300-3453 SCIE 61 4 0,06
41 Tekstil ve Konfeksiyon 1300-3356 SCIE 142 19 0,13
42 Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 1301-3149 SCIE 171 14 0,08
43 TUBA-AR-Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 1301-8566 AHCI 30 2 0,06
44 Turkish Journal of Agriculture and Forestry 1300-011X SCIE 168 97 0,57
45 Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi 0250-4685 1303-829X SCIE 107 31 0,28
46 Turkish Journal of Biology 1300-0152 SCIE 85 36 0,42
47 Turkish Journal of Botany 1300-008X SCIE 52 19 0,36
48 Turkish Journal of Chemistry 1300-0527 SCIE 1068 3494 3,27
49 Turkish Journal of Earth Sciences 1300-0985 SCIE 143 492 3,44
50 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 1300-0632 SCIE 51 7 0,13
51 Turkish Journal of Field Crops 1301-1111 SCIE 27 0 0
52 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1303-2712 SCIE 93 12 0,12
53 Turkish Journal of Gastroenterology 1300-4948 SCIE 154 77 0,50
54 Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 1304-2947 SCIE,SSCI 61 4 0,06
55 Turkish Journal of Hematology 1300-7777 SCIE 76 8 0,10
56 Turkish Journal of Mathematics 1300-0098 SCIE 127 16 0,12
57 Turkish Journal of Medical Sciences 1300-0144 1303-6165 SCIE 333 47 0,14
58 Turkish Journal of Pediatrics 0041-4301 SCIE 1802 3318 1,84
59 Turkish Journal of Rheumatology 1309-0291 SCIE 52 1 0,01
60 Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 1300-0128 SCIE 1746 2753 1,57
61 Turkish Journal of Zoology 1300-0179 SCIE 148 35 0,23
62 Turkish Online Journal of Educational Technology 1303-6521 SSCI 94 12 0,12
63 Turkish Neurosurgery 1019-5149 SCIE 245 62 0,25
64 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1301-5680 SCIE 85 0 0
65 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 1306-8253 AHCI 132 0 0
66 Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives of Pediatrics 1306-0015 SCIE 47 0 0
67 Türk Psikiyatri Dergisi 1300-2163 SSCI 212 212 1
68 Türk Psikoloji Dergisi 1300-4433 SSCI 172 353 2,05
69 Türkderm 1019-214X 1308-6294 SCIE 119 4 0,03
70 Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of Entomology 1010-6960 SCIE 25 1 0,04
71 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1302-0234 SCIE 69 2 0,02
72 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1300-0292 SCIE 677 69 0,10
73 UHOD-Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1306-133X SCIE 81 1 0,01
74 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 1306-696X SCIE 287 58 0,20
75 Uluslararası İlişkiler-International Relations 1304-7310 SSCI 57 5 0,08

Not: Eylül 2010 itibari ile ISI’ya giren dergi listesidir. (Güncellemeler 6 ayda bir yapılmaktadır.)

*: Atıf ortalaması toplam atıf sayısı/toplam yayın sayısı olarak hesaplanmıştır.

Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri

Türkiye’nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde her yıl düzenli olarak Bibliyometrik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarda belirli yıl aralıklarında ve kümülatif olarak; ülke karşılaştırmaları, bilim dalları karşılaştırmaları, dünya bilimine katkı oranı, yayın üreten kamu ve özel sektörün payları ve uluslararası ortak yazarlık vb. gibi çeşitli alanlarda bilgiler elde edilmektedir.


Yayınlanan Kitaplar
Diğer
Kaynak: Copyright  TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Her hakkı saklıdır.

 

 

 

B.Tugay Keçeci

http://www.tugaykececi.com

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: